You are currently viewing ለበርካቶች የሙዚቃ ጉዞ መነሻ የሆነችው ዊትኒ ሂዩስተን እና ዘመን ተሻጋሪ የሙዚቃ ሥራዋ – BBC News አማርኛ

ለበርካቶች የሙዚቃ ጉዞ መነሻ የሆነችው ዊትኒ ሂዩስተን እና ዘመን ተሻጋሪ የሙዚቃ ሥራዋ – BBC News አማርኛ

https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/branded_amharic/86c1/live/ce4b1460-d1a5-11ee-9a5b-e35447f6c53b.jpg

የዛሬ 12 ዓመት በየካቲት 2012 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ያረፈችው ዊትኒ ሂዩስተን፣ የበርካታ ትውልዶችን ሕይወት በሙዚቃ ሥራዎቸወ ነክታለች። ሥራዎቿ አሁንም በመላው ዓለም በሚገኙ ሚሊዮኖች እየተደመጡ ይደነቃሉ፤ በርካቶች ደግሞ ከሙዚቃ ብቃቷን ለመማር ድምጻቸውን በእርሷ ሥራዎች ይሞርዳሉ። ዊትኒ ብቃቷን ለዓለም ያሳየችው በሙዚቃ ሥራዎቿ ብቻ ሳይሆን በፊልሙም በኩል የተዋጣላት ተዋናይት እንደሆነች አስመስክራለች።

Source: Link to the Post

Leave a Reply