You are currently viewing ለነጻነታችን እንታገል፤ አስታጥቁን* በየቦታው እንደ በግ አንታረድ*-የምእራብ  ሸዋ ዞን ባኮቴቤ ወረዳ  እና የምስራቅ ወለጋ ስቡሱሬ አማራዎች ጉዳይ https://youtu.be/q-AxfskPx…

ለነጻነታችን እንታገል፤ አስታጥቁን* በየቦታው እንደ በግ አንታረድ*-የምእራብ ሸዋ ዞን ባኮቴቤ ወረዳ እና የምስራቅ ወለጋ ስቡሱሬ አማራዎች ጉዳይ https://youtu.be/q-AxfskPx…

ለነጻነታችን እንታገል፤ አስታጥቁን* በየቦታው እንደ በግ አንታረድ*-የምእራብ ሸዋ ዞን ባኮቴቤ ወረዳ እና የምስራቅ ወለጋ ስቡሱሬ አማራዎች ጉዳይ https://youtu.be/q-AxfskPxU4

Source: Link to the Post

Leave a Reply