You are currently viewing ለአፍሪካውያን ቤተሰቦች ከፍተኛ ወጪያቸው የትምህርት ቤት ክፍያ ነው-ተመድ – BBC News አማርኛ

ለአፍሪካውያን ቤተሰቦች ከፍተኛ ወጪያቸው የትምህርት ቤት ክፍያ ነው-ተመድ – BBC News አማርኛ

ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሃገራት የሚኖሩ ቤተሰቦች ከወጪያቸው ከፍተኛውን የሚይዘው የትምህርት ቤት ክፍያ እንደሆነ ዩኔስኮ አዲስ ያወጣው ሪፖርት አመልክቷል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply