You are currently viewing ላይቤሪያ ውስጥ ጨቅላ ልጇን ሸጣለች የተባለች እናት በፖሊስ ተያዘች – BBC News አማርኛ

ላይቤሪያ ውስጥ ጨቅላ ልጇን ሸጣለች የተባለች እናት በፖሊስ ተያዘች – BBC News አማርኛ

አንዲት የ26 ዓመት ላይቤሪያዊት እናት ልጇን ሸጣለች በሚል በሕገ ወጥ የሰው ዝውውር ተጠርጥራ በፖሊስ መያዟ ተዘገበ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply