You are currently viewing ልጇን መመገብ ያልቻለችው የተራበች እናት – BBC News አማርኛ

ልጇን መመገብ ያልቻለችው የተራበች እናት – BBC News አማርኛ

የህክምና ባለሙያዎቹ እንደተናገሩት ወደ ሆስፒታሉ ከሚመጡት ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት ከ40 በመቶ በላይ የሚሆኑት በተመጣጠነ ምግብ ዕጥረት የሚሰቃዩ ናቸው።

Source: Link to the Post

Leave a Reply