You are currently viewing መልካም ዜና! ታጋይና የአብን አመራር አባል የሆነው በላይነህ አላምነህ አበጀ ከባሕርዳር ከእስር  አሁን መፈታቱ ተገለፀ።

መልካም ዜና! ታጋይና የአብን አመራር አባል የሆነው በላይነህ አላምነህ አበጀ ከባሕርዳር ከእስር አሁን መፈታቱ ተገለፀ።

መልካም ዜና! ታጋይና የአብን አመራር አባል የሆነው በላይነህ አላምነህ አበጀ ከባሕርዳር ከእስር አሁን መፈታቱ ተገለፀ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply