You are currently viewing #መልካም ዜና ወጣት ቢኒያም ታደሰ ከነበረበት የግፍ እስር ወጥቶ ዛሬ ቤቱ መግባቱ ተረጋግጧል።

#መልካም ዜና ወጣት ቢኒያም ታደሰ ከነበረበት የግፍ እስር ወጥቶ ዛሬ ቤቱ መግባቱ ተረጋግጧል።

#መልካም ዜና ወጣት ቢኒያም ታደሰ ከነበረበት የግፍ እስር ወጥቶ ዛሬ ቤቱ መግባቱ ተረጋግጧል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply