You are currently viewing መረጃ ጎጃም ፍለጋው ቀጥሏል! ==================== የብአዴን ቤት ታምሷል የሚይዘው የሚጨብጠው አቷል ! አሻራ ሚዲያ … ሰሜን አሜሪካ  አርበኛ ዘመነ ካሴን ለመደምሰስ የተሰማራ…

መረጃ ጎጃም ፍለጋው ቀጥሏል! ==================== የብአዴን ቤት ታምሷል የሚይዘው የሚጨብጠው አቷል ! አሻራ ሚዲያ … ሰሜን አሜሪካ አርበኛ ዘመነ ካሴን ለመደምሰስ የተሰማራ…

መረጃ ጎጃም ፍለጋው ቀጥሏል! ==================== የብአዴን ቤት ታምሷል የሚይዘው የሚጨብጠው አቷል ! አሻራ ሚዲያ … ሰሜን አሜሪካ አርበኛ ዘመነ ካሴን ለመደምሰስ የተሰማራው ሀይል ዘመነ ካሴን ማግኘት አልቻለም። አብዛኛዎቹ ስምሪት የተሰጣቸው ሰዎች ዘመነ ካሴን እየተቀላቀሉ ነው።የሜጫን ወጣት ደም አፍስሶ ያልረካው አጥፊ ቡድን አሁን ደግሞ አቸፈርን ለመጨፍጨፍ እያሟሟቀ ነው። በዚህ የተበሳጨቹ የአፋኝ ቡድን አመራሮች በደስዬ ደጀን ተላላኪው የአቸፈሩ ተወላጅ የባህር ዳር ከተማ ፖሊስ ሀላፊ ኮማንደር አትንኩት በኩል የአካባቢውን ተወላጅ አቸፈር “ዝህብስት ” ተብሎ የሚጠራ ቦታ ተወልዶ ያደገውን የባሕርዳር ከተማ መረጃ ባለሙያ ያሬድ ዳኛቸውን ወደ ትውልድ መንደሩ አርበኛ ዘመነ ካሴ ሄዷል በማለት አካባቢውን እንዲመርጅ ዛሬ ጠዋት ወደ ቦታው ተልኳል። አርበኛ ዘመነ ካሴን ፈልጎ ማግኘት ያልቻለው ያሬድ ቅስሙ እንደማይሰበር ተስፋ አደርጋለሁ¡ ክብር ለአሳምነው ፅጌ የመንፈስ ልጆች! ምንጭ:- ጥላሁን አበጀ

Source: Link to the Post

Leave a Reply