You are currently viewing መንግስት ያሰማራቸው ኃይሎች ከእነ ወንድሜ ሊ'ገድሉኝ'' መሆኑን ደርሼበታለሁ-ፋኖ እስራኤል እሸቴ (የምስራቅ አማራ ፋኖ ም/አዛዥ) https://youtu.be/799aXs5w-ro

መንግስት ያሰማራቸው ኃይሎች ከእነ ወንድሜ ሊ'ገድሉኝ'' መሆኑን ደርሼበታለሁ-ፋኖ እስራኤል እሸቴ (የምስራቅ አማራ ፋኖ ም/አዛዥ) https://youtu.be/799aXs5w-ro

መንግስት ያሰማራቸው ኃይሎች ከእነ ወንድሜ ሊ’ገድሉኝ” መሆኑን ደርሼበታለሁ-ፋኖ እስራኤል እሸቴ (የምስራቅ አማራ ፋኖ ም/አዛዥ) https://youtu.be/799aXs5w-ro

Source: Link to the Post

Leave a Reply