You are currently viewing ምስራቅ አማራ ፋኖ ራያ ቆቦ ቅርንጫፍ አቧሬ እና ተኩለሽ ዛሬ ሚያዚያ 28/2014 አ.ም ፋኖዎችን በደማቅ ሁኔታ አስመርቋል።    በቀጣይም ሚያዚያ 30/2014.ም ሰሜን ወሎ ሃብሩ/መርሳ ከተ…

ምስራቅ አማራ ፋኖ ራያ ቆቦ ቅርንጫፍ አቧሬ እና ተኩለሽ ዛሬ ሚያዚያ 28/2014 አ.ም ፋኖዎችን በደማቅ ሁኔታ አስመርቋል። በቀጣይም ሚያዚያ 30/2014.ም ሰሜን ወሎ ሃብሩ/መርሳ ከተ…

ምስራቅ አማራ ፋኖ ራያ ቆቦ ቅርንጫፍ አቧሬ እና ተኩለሽ ዛሬ ሚያዚያ 28/2014 አ.ም ፋኖዎችን በደማቅ ሁኔታ አስመርቋል። በቀጣይም ሚያዚያ 30/2014.ም ሰሜን ወሎ ሃብሩ/መርሳ ከተማ ላይ ለሁለተኛ ዙር በደማቅ ሁኔታ ያስመርቃል። “ፋኖነት ለኢትዮጵያዊነት ህያው ምስክር ነው።”

Source: Link to the Post

Leave a Reply