You are currently viewing ሩሲያ ጉግል ላይ የ98 ሚሊዮን ዶላር ቅጣት አስተላለፈች – BBC News አማርኛ

ሩሲያ ጉግል ላይ የ98 ሚሊዮን ዶላር ቅጣት አስተላለፈች – BBC News አማርኛ

ሞስኮ በሚገኝ ፍርድ ቤት ጉዳዩ የታየው የጉግል ኩባኒያ፣ በተደጋጋሚ ሲሰራጭ የነበረን ሕገ ወጥ ይዘት ለማጥፋት አልቻለም በሚል በቀረበበት ክስ 98 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ መቀጮ ተጣለበት።

Source: Link to the Post

Leave a Reply