You are currently viewing ሰበር!እነ ፋኖ ጥላሁን አበጀ -አምስቱ የአደራ እስረኞች ተፈቱ-_ከፋኖ ጥላሁን አበጀ፣ ከእሸቱ ጌትነትና ከመታገስ ጸጋው ጋር የተደረገ ቆይታ! https://youtu.be/zlnTq8mBlDs

ሰበር!እነ ፋኖ ጥላሁን አበጀ -አምስቱ የአደራ እስረኞች ተፈቱ-_ከፋኖ ጥላሁን አበጀ፣ ከእሸቱ ጌትነትና ከመታገስ ጸጋው ጋር የተደረገ ቆይታ! https://youtu.be/zlnTq8mBlDs

ሰበር!እነ ፋኖ ጥላሁን አበጀ -አምስቱ የአደራ እስረኞች ተፈቱ-_ከፋኖ ጥላሁን አበጀ፣ ከእሸቱ ጌትነትና ከመታገስ ጸጋው ጋር የተደረገ ቆይታ! https://youtu.be/zlnTq8mBlDs

Source: Link to the Post

Leave a Reply