You are currently viewing ሰበር! አራት የአማራ ፋኖ በይፋት አመራሮች በጸጥታ አካላት በቡድን መሳሪያ የታገዘ ተኩስ' ተከፈተባቸው!_ሁለቱ በከባድ እና በቀላል መቁስላቸው' ተሰምቷል! https://youtu.be/lyop…

ሰበር! አራት የአማራ ፋኖ በይፋት አመራሮች በጸጥታ አካላት በቡድን መሳሪያ የታገዘ ተኩስ' ተከፈተባቸው!_ሁለቱ በከባድ እና በቀላል መቁስላቸው' ተሰምቷል! https://youtu.be/lyop…

ሰበር! አራት የአማራ ፋኖ በይፋት አመራሮች በጸጥታ አካላት በቡድን መሳሪያ የታገዘ ተኩስ’ ተከፈተባቸው!_ሁለቱ በከባድ እና በቀላል መቁስላቸው’ ተሰምቷል! https://youtu.be/lyopcGD0lP0

Source: Link to the Post

Leave a Reply