You are currently viewing ሰበር ዜና!አማራ በቆረቆራት አዲስ አበባ መንግስት የአማራዎችን ቤት እያፈረሰ ነው//አማራዎች ላይ ድንገተኛ መንግስታዊ የአፈና እስርና ድብደባ  ጥር 2 https://youtu.be/qMghlVG…

ሰበር ዜና!አማራ በቆረቆራት አዲስ አበባ መንግስት የአማራዎችን ቤት እያፈረሰ ነው//አማራዎች ላይ ድንገተኛ መንግስታዊ የአፈና እስርና ድብደባ ጥር 2 https://youtu.be/qMghlVG…

ሰበር ዜና!አማራ በቆረቆራት አዲስ አበባ መንግስት የአማራዎችን ቤት እያፈረሰ ነው//አማራዎች ላይ ድንገተኛ መንግስታዊ የአፈና እስርና ድብደባ ጥር 2 https://youtu.be/qMghlVGfZqE

Source: Link to the Post

Leave a Reply