You are currently viewing ሰበር ዜና! “ሆንተብሎ የተከፈተብን ጥቃት ነው” በሸዋ ደራ የጉንዶ መስቀል ከተማ የኦነግ ሸኔ ጥቃት  መ/ር ኃይለሚካኤል አርአያ ጋር የተደረገ ቆይታ – https://youtu.be/ifTUFq…

ሰበር ዜና! “ሆንተብሎ የተከፈተብን ጥቃት ነው” በሸዋ ደራ የጉንዶ መስቀል ከተማ የኦነግ ሸኔ ጥቃት መ/ር ኃይለሚካኤል አርአያ ጋር የተደረገ ቆይታ – https://youtu.be/ifTUFq…

ሰበር ዜና! “ሆንተብሎ የተከፈተብን ጥቃት ነው” በሸዋ ደራ የጉንዶ መስቀል ከተማ የኦነግ ሸኔ ጥቃት መ/ር ኃይለሚካኤል አርአያ ጋር የተደረገ ቆይታ – https://youtu.be/ifTUFq9aC6U

Source: Link to the Post

Leave a Reply