You are currently viewing ሰበር ዜና- ጋዜጠኛ መዓዛ መሀመድ ታሰረች- ከባለቤቷ ሮቤል፣ከጋዜጠኛ ጎበዜ፣ከመ/ር ታደገ ይሁኔና ከባንችአየሁ ክንዴ ጋር በቀጥታ የስልክ መስመር- ታህሳስ 2 https://youtu.be/53Z…

ሰበር ዜና- ጋዜጠኛ መዓዛ መሀመድ ታሰረች- ከባለቤቷ ሮቤል፣ከጋዜጠኛ ጎበዜ፣ከመ/ር ታደገ ይሁኔና ከባንችአየሁ ክንዴ ጋር በቀጥታ የስልክ መስመር- ታህሳስ 2 https://youtu.be/53Z…

ሰበር ዜና- ጋዜጠኛ መዓዛ መሀመድ ታሰረች- ከባለቤቷ ሮቤል፣ከጋዜጠኛ ጎበዜ፣ከመ/ር ታደገ ይሁኔና ከባንችአየሁ ክንዴ ጋር በቀጥታ የስልክ መስመር- ታህሳስ 2 https://youtu.be/53ZtO_dP888

Source: Link to the Post

Leave a Reply