You are currently viewing ሱዳን ከኢትዮጵያ የሚያዋስናት ድንበር ላይ ተጨማሪ ወታደሮችን አሰፈረች – BBC News አማርኛ

ሱዳን ከኢትዮጵያ የሚያዋስናት ድንበር ላይ ተጨማሪ ወታደሮችን አሰፈረች – BBC News አማርኛ

ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር በምትወዛገብበት ድንበር ላይ ተጨማሪ ወታደሮችን ማስፈሯን ጦሯ አስታውቋል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply