You are currently viewing ሻሸመኔ ህገወጥ ሲኖዶሱን የሚቃወም አንድ ሲኖዶስ አንድ ፓትርያርክ አንዲት ቤተክርስቲያን የሚል ሰልፍ ተደረጉ።

ሻሸመኔ ህገወጥ ሲኖዶሱን የሚቃወም አንድ ሲኖዶስ አንድ ፓትርያርክ አንዲት ቤተክርስቲያን የሚል ሰልፍ ተደረጉ።

ሻሸመኔ ህገወጥ ሲኖዶሱን የሚቃወም አንድ ሲኖዶስ አንድ ፓትርያርክ አንዲት ቤተክርስቲያን የሚል ሰልፍ ተደረጉ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply