You are currently viewing ቀረፃ ላይ የመግንስት አካላት  የካሜራ ባለሙያውን በጥይት መተውብኛል/ ለዘመነ ካሴ በመዝፈኔ መከራ ሊጭኑብኝ አሲረዋል!ያለ መስዕዋትነት ነፃነት አይገኝም- አርቲስት ገብርሼት ቢተው ዛሬ ከሰዓ…

ቀረፃ ላይ የመግንስት አካላት የካሜራ ባለሙያውን በጥይት መተውብኛል/ ለዘመነ ካሴ በመዝፈኔ መከራ ሊጭኑብኝ አሲረዋል!ያለ መስዕዋትነት ነፃነት አይገኝም- አርቲስት ገብርሼት ቢተው ዛሬ ከሰዓ…

ቀረፃ ላይ የመግንስት አካላት የካሜራ ባለሙያውን በጥይት መተውብኛል/ ለዘመነ ካሴ በመዝፈኔ መከራ ሊጭኑብኝ አሲረዋል!ያለ መስዕዋትነት ነፃነት አይገኝም- አርቲስት ገብርሼት ቢተው ዛሬ ከሰዓት በኋላ

Source: Link to the Post

Leave a Reply