You are currently viewing #ቀጥታ ከደብረ አባይ ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም! #ከባህርዳር  ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠ/ቤተክህነት ስራ አስኪያጅ እና የቅዱስ ሴኖዶስ አባል እና የባህርዳር ሀገረ ስብከት #ሊቀ-ጳጳስ…

#ቀጥታ ከደብረ አባይ ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም! #ከባህርዳር ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠ/ቤተክህነት ስራ አስኪያጅ እና የቅዱስ ሴኖዶስ አባል እና የባህርዳር ሀገረ ስብከት #ሊቀ-ጳጳስ…

#ቀጥታ ከደብረ አባይ ቅዱስ ገብርኤል አንድነት ገዳም! #ከባህርዳር ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠ/ቤተክህነት ስራ አስኪያጅ እና የቅዱስ ሴኖዶስ አባል እና የባህርዳር ሀገረ ስብከት #ሊቀ-ጳጳስ#ያስተላለፉት ዘመን ተሻጋሪ ድንቅ መልዕክት :-

Source: Link to the Post

Leave a Reply