You are currently viewing በሃሰት የተወነጀሉ አመራሮችና አባላት ሀምሌ 8/2014 ጠዋት ፍ/ቤት ስለሚቀርቡ በችሎት በመገኘት አጋርነታችሁን እንድትገልጹ ሲል የአማራ ፋኖ በባህር ዳር ጥሪ አቀረበ። አማራ ሚዲያ ማዕከል/…

በሃሰት የተወነጀሉ አመራሮችና አባላት ሀምሌ 8/2014 ጠዋት ፍ/ቤት ስለሚቀርቡ በችሎት በመገኘት አጋርነታችሁን እንድትገልጹ ሲል የአማራ ፋኖ በባህር ዳር ጥሪ አቀረበ። አማራ ሚዲያ ማዕከል/…

በሃሰት የተወነጀሉ አመራሮችና አባላት ሀምሌ 8/2014 ጠዋት ፍ/ቤት ስለሚቀርቡ በችሎት በመገኘት አጋርነታችሁን እንድትገልጹ ሲል የአማራ ፋኖ በባህር ዳር ጥሪ አቀረበ። አማራ ሚዲያ ማዕከል/አሚማ ሀምሌ 7 ቀን 2014 ዓ.ም አዲስ አበባ ሸዋ “በሃሰት ውንጀላ ፣በመንግስት ተብየው የተለመደ ሴራና ተንኮል በግፍ የታሰሩ ጓዶቻችን ነገ ማለትም አርብ ሃምሌ 08/11/2014 ዓ.ም የክልሉ ጠቅላይ ፍ /ቤት በጠዋቱ 2:00 ሰዐት ይቀርባሉ።” ሲል የአማራ ፋኖ በባህር ዳር ገልጧል። በመሆኑም የአማራ ፋኖ በባህር ዳር የሚከተለውን ጥሪ አድርጓል፦ 1) ጀግናው የአማራ ፋኖ በባህር ዳር የጋሸና ዘማቾችና በድል የተመለሱ አባላት እና የመጀመሪያ ዙር ሰልጣኞች በሙሉ፣ 2) ተተኪው አናብስት የአማራ ፋኖ በባህር ዳር ሁለተኛ ዙር ሰልጣኞች በሙሉ፣ 3) የተከበረከው ፣ቆራጡ እና አይበገሬው የባህር ዳር ከተማ እና አካባቢው አማራ ወጣቶች በሙሉ፣ እነዛ በጋሸና ምሽግ ጀብድ የሰሩ ፣ ምሽግ የደረመሱ ፣አይበገሬ አናብስት ፋኖዎች እና ያንተው ጀግና ወንድሞች በሃሰት ውንጀላ ፤በአፋኙ መንግስት ታፍነው እና በክህደት ታስረው ነገ ፍ/ቤት ይቀርባሉ። ስለሆነም ሁሉም ከላይ ጥሪ የተደረገላችሁ ወገኖች በክልሉ ጠቅላይ ፍ /ቤት በመገኘት መስዕዋትነት ለከፈሉ በጀግንነት እና በድል አድራጊነት ከጋሸና ለተመለሱ የቁርጥ ቀን ወንድሞቻችን ፍፁም አብሮነታችን ፤ ጓዳዊ አጋርነታችንን እና አማራዊ ወንድማማችንትን እንድንገልፅ የአማራ ፋኖ በባህር ዳር የከበረ ጥሪውን ያስተላልፋል። እንዲሁም ከአማራ ፋኖ በባህር ዳር አባላት ጋር በግፍ የታሰሩ የአማራ ፋኖ በሸዋ አባላትና አመራሮች ፤የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ አባልና ጋዜጠኛ እና ሌሎች አማራ ወንድሞቻችን በተመሳሳይ የሃሰት ውንጀላ ተይዘዋል። በመሆኑም ይህን አይን ያወጣ የመንግስት በደል ፥ግፍ ነገ በከልሉ ጠቅላይ ፍ/ቤት ከጠዋቱ 2:00 ጀምሮ በመገኘት ለወንድሞቻችን አጋርነታችንን ፣ወንድማማችነትና አብሮነትን እንድንገልፅ በማለት መልዕክታችን እናስተላልፋለን ። የትግላችን መዳረሻ የአማራ ህዝብ ነፃነት ነው! ሐምሌ 07/2014 ዓ.ም የአማራ ፋኖ በባህር ዳር

Source: Link to the Post

Leave a Reply