You are currently viewing በቺሊ የንብ አናቢዎች የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ፖሊሶች በንብ ተነደፉ – BBC News አማርኛ

በቺሊ የንብ አናቢዎች የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ፖሊሶች በንብ ተነደፉ – BBC News አማርኛ

በደቡብ አሜሪካዊቷ አገር ቺሊ የሚገኙ ንብ አናቢዎች መንግሥት ኢንደስትሪያቸውን እንዲደግፍ ጥሪ ለማቅረብ ያካሄዱትን ተቃውሞ ተከትሎ አራት ንብ አናቢዎች ታሰሩ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply