You are currently viewing በአሶሳ ዞን በባምባሲ ወረዳ እና በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ በጸጥታ አካላት እና በአማራዎች ላይ የተፈጸመው ጥቃ'ት፤ https://youtu.be/2x0n2bvrz3E

በአሶሳ ዞን በባምባሲ ወረዳ እና በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ በጸጥታ አካላት እና በአማራዎች ላይ የተፈጸመው ጥቃ'ት፤ https://youtu.be/2x0n2bvrz3E

በአሶሳ ዞን በባምባሲ ወረዳ እና በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ በጸጥታ አካላት እና በአማራዎች ላይ የተፈጸመው ጥቃ’ት፤ https://youtu.be/2x0n2bvrz3E

Source: Link to the Post

Leave a Reply