You are currently viewing በአዲሱ የኦህዴድ መንግስት አጠራር በሸገር ሲቲ ኩራ ጅዳ ክ/ከተማ አርባ አራት ማዞሪያ ወታደር ሰፈር ከትናንት ጀምሮ እየፈረሰ ነው፤ ዜጎችም ሜዳ ላይ እየተበተኑ ነው! https://youtub…

በአዲሱ የኦህዴድ መንግስት አጠራር በሸገር ሲቲ ኩራ ጅዳ ክ/ከተማ አርባ አራት ማዞሪያ ወታደር ሰፈር ከትናንት ጀምሮ እየፈረሰ ነው፤ ዜጎችም ሜዳ ላይ እየተበተኑ ነው! https://youtub…

በአዲሱ የኦህዴድ መንግስት አጠራር በሸገር ሲቲ ኩራ ጅዳ ክ/ከተማ አርባ አራት ማዞሪያ ወታደር ሰፈር ከትናንት ጀምሮ እየፈረሰ ነው፤ ዜጎችም ሜዳ ላይ እየተበተኑ ነው! https://youtube.com/live/KF5eX8nVYfQ?feature=share

Source: Link to the Post

Leave a Reply