You are currently viewing በአዲስ አበባ በፖሊስ ተ”ገድሎ አስክሬን መከልከሉ ቁጣን አስነሳ/በኪረሞ ወረዳ ጭኒ በአማራ ገበሬዎች ላይ ተኩ፡ስ ከፈተ-የጊዮን በዓል በሰከላ -ጥር 13  https://youtu.be/aEXHV…

በአዲስ አበባ በፖሊስ ተ”ገድሎ አስክሬን መከልከሉ ቁጣን አስነሳ/በኪረሞ ወረዳ ጭኒ በአማራ ገበሬዎች ላይ ተኩ፡ስ ከፈተ-የጊዮን በዓል በሰከላ -ጥር 13 https://youtu.be/aEXHV…

በአዲስ አበባ በፖሊስ ተ”ገድሎ አስክሬን መከልከሉ ቁጣን አስነሳ/በኪረሞ ወረዳ ጭኒ በአማራ ገበሬዎች ላይ ተኩ፡ስ ከፈተ-የጊዮን በዓል በሰከላ -ጥር 13 https://youtu.be/aEXHVEBwlx0

Source: Link to the Post

Leave a Reply