You are currently viewing በአዲስ አበባ ትቤቶች የኦሮሚያ ክልል ባንዲራንና መዝሙርን በኃይል ለመጫን የተደረገውን አካሄድ አንቀበለውም! ከአንድ መምህር ጋር የተደረገ ቆይታ! https://youtu.be/Ylvl1UGAud…

በአዲስ አበባ ትቤቶች የኦሮሚያ ክልል ባንዲራንና መዝሙርን በኃይል ለመጫን የተደረገውን አካሄድ አንቀበለውም! ከአንድ መምህር ጋር የተደረገ ቆይታ! https://youtu.be/Ylvl1UGAud…

በአዲስ አበባ ትቤቶች የኦሮሚያ ክልል ባንዲራንና መዝሙርን በኃይል ለመጫን የተደረገውን አካሄድ አንቀበለውም! ከአንድ መምህር ጋር የተደረገ ቆይታ! https://youtu.be/Ylvl1UGAudk

Source: Link to the Post

Leave a Reply