You are currently viewing በአፍሪካ ዋንጫ የሚታደሙ ተመልካቾች የተከተቡና ከቫይረሱ ነጻ መሆን አለባቸው ተባለ – BBC News አማርኛ

በአፍሪካ ዋንጫ የሚታደሙ ተመልካቾች የተከተቡና ከቫይረሱ ነጻ መሆን አለባቸው ተባለ – BBC News አማርኛ

ኢትዮጵያን ጨምሮ 24 አገራትን የወከሉ ቡድኖች የሚሳተፉበት እና በጥር ወር በካሜሩን በሚካሄደው የአፍሪካ እግር ኳስ ዋንጫ ላይ መታደም የሚችሉት የኮቪድ-19 ክትባትን ሙሉ ለሙሉ የወሰዱ እና ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው የሚያረጋገጡ ደጋፊዎች ብቻ መሆናቸውን አዘጋጆቹ አስታወቁ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply