You are currently viewing በኡጋንዳ የሽብር ጥቃት ከተከሰሱት 15 ግለሰቦች መካከል ነፍሰጡር እንደምትገኝበት ተገለጸ – BBC News አማርኛ

በኡጋንዳ የሽብር ጥቃት ከተከሰሱት 15 ግለሰቦች መካከል ነፍሰጡር እንደምትገኝበት ተገለጸ – BBC News አማርኛ

በኡጋንዳ በተፈጸሙ በርካታ ጥቃቶች እጃቸው አለበት የተባሉ ነፍሰጡርን ጨምሮ 15 ሰዎች በሽብርተኝነት ተከሰሱ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply