You are currently viewing በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን #በባህር_ዳር ሀገረ ስብከት #የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ የተካሄደ የምክክር መድረክና #የአቋም መግለጫ።

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን #በባህር_ዳር ሀገረ ስብከት #የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ የተካሄደ የምክክር መድረክና #የአቋም መግለጫ።

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን #በባህር_ዳር ሀገረ ስብከት #የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ የተካሄደ የምክክር መድረክና #የአቋም መግለጫ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply