You are currently viewing በኢትዮጵያ ይጀመራል የተባለው ክሬዲት ካርድ ምንድነው? አገልግሎቱን ለማግኘት ከእርስዎ ምን ይጠበቃል? – BBC News አማርኛ

በኢትዮጵያ ይጀመራል የተባለው ክሬዲት ካርድ ምንድነው? አገልግሎቱን ለማግኘት ከእርስዎ ምን ይጠበቃል? – BBC News አማርኛ

https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/branded_amharic/d823/live/c2be11f0-77ac-11ed-a5c5-5be48a137f08.jpg

በኢትዮጵያ ይጀመራል የተባለው ክሬዲት ካርድ ምንድነው? አገልግሎቱን ለማግኘት ከእርስዎ ምን ይጠበቃል?

Source: Link to the Post

Leave a Reply