You are currently viewing በኢትዮጵያ 22 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል፡ የተባበሩት መንግሥታት – BBC News አማርኛ

በኢትዮጵያ 22 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል፡ የተባበሩት መንግሥታት – BBC News አማርኛ

በቀጣዩ የፈረንጆች ዓመት ወደ 22 ሚሊዮን የሚደርሱ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጸህፈት ቤት (ዩኤን ኦቻ) አስታወቀ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply