You are currently viewing በኮሎራዶ የተከሰተው ሰደድ እሳት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን አፈናቀለ – BBC News አማርኛ

በኮሎራዶ የተከሰተው ሰደድ እሳት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን አፈናቀለ – BBC News አማርኛ

በአሜሪካ ኮሎራዶ ግዛት ውስጥ የሰደድ እሳት መከሰቱን ተከትሎ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች የተፈናቀሉ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ቤቶች ወድመዋል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply