You are currently viewing በኮቪድ የተያዘ ልጇን ኮፈን ውስጥ ቆልፋበታለች የተባለችው አስተማሪ ታሰረች – BBC News አማርኛ

በኮቪድ የተያዘ ልጇን ኮፈን ውስጥ ቆልፋበታለች የተባለችው አስተማሪ ታሰረች – BBC News አማርኛ

አሜሪካዊቷ አስተማሪ ኮቪድ የተያዘ ልጇ ቫይረሱ እንዳያስተላልፋበት በማለት የመኪናዋ ኮፈን ውስጥ ቆልፋበታለች ተብላ በቁጥጥር ሥር መዋሏ ተዘግቧል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply