You are currently viewing በደቡብ ኢትዮጵያ ዱራሜ ውስጥ ከአንዲት እናት 20 ኪሎ የሚመዝን እጢ ተወገደ – BBC News አማርኛ

በደቡብ ኢትዮጵያ ዱራሜ ውስጥ ከአንዲት እናት 20 ኪሎ የሚመዝን እጢ ተወገደ – BBC News አማርኛ

ወ/ሮ ታገሰች ደሳለኝ ከሰውነታቸው 20 ኪሎ ግራም የሚመዝን እጢ እንደተወገደላቸው ቀዶ ሕክምናውን ያካሄዱት ዶ/ር አብነት አዳነ ለቢቢሲ ገልጸዋል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply