You are currently viewing በድሬዳዋ 34 ጅቦችን ‘ታግሎ የጣለው’ ወጣት – BBC News አማርኛ

በድሬዳዋ 34 ጅቦችን ‘ታግሎ የጣለው’ ወጣት – BBC News አማርኛ

https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/branded_amharic/7f4e/live/b99f3760-e4e0-11ed-8df1-d74cbf1089d7.jpg

ዮናስ ሁኔታውን ያስታውሳል፡ “[የ3ዓመቱ ልጅ] ሰብ’ሰብ ብለው ወደ ነበሩ ልጆች ለመጫወት ይሄዳል። ጅብ መጥቶ ወደ ልጆቹ ሲጠጋ ሌሎቹ ሽተው ሲሄዱ እሱ ማመምለጥ አልቻለም። ቁጭ አለ። በጠራራ ጸሃይ [ጅቡ] አንገቱን ያዘው. . . አባቱ ብቅ ሲል ይዞበት ሲሄድ ነው ያየው።”
ልጁን ለማተረፍ ቢሞከርም “የተወሰነ አካሉን” ከማግኘት ውጪ ምንም ማድረግ አልተቻለም።

Source: Link to the Post

Leave a Reply