You are currently viewing በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው (የተደፈሩ፣አካላቸው የተጎዳ) ሰዎችን ፎቶ ማውጣት የሚያመጣው የስነልቦና ተጽእኖ አለ? ዶ/ር አበባ ፍቃደ (የስነልቦና ባለሙያ) https://youtu.be/YHQ2P…

በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው (የተደፈሩ፣አካላቸው የተጎዳ) ሰዎችን ፎቶ ማውጣት የሚያመጣው የስነልቦና ተጽእኖ አለ? ዶ/ር አበባ ፍቃደ (የስነልቦና ባለሙያ) https://youtu.be/YHQ2P…

በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው (የተደፈሩ፣አካላቸው የተጎዳ) ሰዎችን ፎቶ ማውጣት የሚያመጣው የስነልቦና ተጽእኖ አለ? ዶ/ር አበባ ፍቃደ (የስነልቦና ባለሙያ) https://youtu.be/YHQ2PFRt94Q

Source: Link to the Post

Leave a Reply