You are currently viewing “ቤተ-እስራኤላዊያንን ማግኘቴን በጥቁር አይሁዳዊነቴ እንድኮራ አድርጎኛል” – BBC News አማርኛ

“ቤተ-እስራኤላዊያንን ማግኘቴን በጥቁር አይሁዳዊነቴ እንድኮራ አድርጎኛል” – BBC News አማርኛ

ጥቁር በመሆኗ ብቻ ለዘመናት አይሁዳዊነቷ ጥርጣሬ ውስጥ የገባው ናዲን ባችለር-ሃንት ወደ እስራኤል አቅንታ ጥቁር አይሁዳዊ ኢትዮጵያዊያን ስታገኝ አንዳች ነገር ነው የተሰማት። ታሪኳን እንዲህ ትተርካለች።

Source: Link to the Post

Leave a Reply