You are currently viewing ብልጽግና ያቀረበው የድርድር ቅድመ ሁኔታ እና የአማራ አቋም- ዶ/ር አበባ ፈቃደ፡ዶ/ር ደብሩ ነጋሽ ፣ዶ/ር አረጋኸኝ ንጋቱ እና ዶ/ር ተስፋዬ ደመላሽ https://youtu.be/EdK2v4YW…

ብልጽግና ያቀረበው የድርድር ቅድመ ሁኔታ እና የአማራ አቋም- ዶ/ር አበባ ፈቃደ፡ዶ/ር ደብሩ ነጋሽ ፣ዶ/ር አረጋኸኝ ንጋቱ እና ዶ/ር ተስፋዬ ደመላሽ https://youtu.be/EdK2v4YW…

ብልጽግና ያቀረበው የድርድር ቅድመ ሁኔታ እና የአማራ አቋም- ዶ/ር አበባ ፈቃደ፡ዶ/ር ደብሩ ነጋሽ ፣ዶ/ር አረጋኸኝ ንጋቱ እና ዶ/ር ተስፋዬ ደመላሽ https://youtu.be/EdK2v4YW-hY

Source: Link to the Post

Leave a Reply