You are currently viewing ብዙ ንጥረ-ነገሮች የሚጨመሩባቸው በፋብሪካ የሚቀነባበሩ ምግቦች እና በጤና ላይ የሚያስከትሉት ጠንቅ – BBC News አማርኛ

ብዙ ንጥረ-ነገሮች የሚጨመሩባቸው በፋብሪካ የሚቀነባበሩ ምግቦች እና በጤና ላይ የሚያስከትሉት ጠንቅ – BBC News አማርኛ

https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/branded_amharic/bcd6/live/7a183cf0-e1f5-11ee-860f-4b0b053e4cd0.png

አብዛኛዎቹ ኬሚካል ናቸው። ማቅለሚያ እና ማጣፈጫ ተካቶባቸው ምግቡ አምሮ እና ተውቦ እንዲሁም ጣፍጦ እንዲቀርብልን ይሆናል። ጣፋጭ እና ኃይል ሰጪ መጠጦች፣ ከረሜላ እና መሰሎቹ፣ ከዶሮ ሥጋ የሚሠሩ ምግቦችን እንደ ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply