You are currently viewing #ተፈቷል! ድምፃዊ ቴዲዮ ከእስር ተፈቷል! ከጎኑ ለነበሩ ኢትዮጵያውያን ምስጋና አቅርቧል :: “ውድ የአሻራ ሚዲያ ቤተሰቦች የአሻራ ሚዲያ ቻናልን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን ታሳ…

#ተፈቷል! ድምፃዊ ቴዲዮ ከእስር ተፈቷል! ከጎኑ ለነበሩ ኢትዮጵያውያን ምስጋና አቅርቧል :: “ውድ የአሻራ ሚዲያ ቤተሰቦች የአሻራ ሚዲያ ቻናልን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን ታሳ…

#ተፈቷል! ድምፃዊ ቴዲዮ ከእስር ተፈቷል! ከጎኑ ለነበሩ ኢትዮጵያውያን ምስጋና አቅርቧል :: “ውድ የአሻራ ሚዲያ ቤተሰቦች የአሻራ ሚዲያ ቻናልን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን ታሳዩን ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን።”

Source: Link to the Post

Leave a Reply