You are currently viewing ነገ በዕለተ ገና ከረፋዱ 4:00 ሰዓት ጀምሮ  ከአንጋፋ አርቲስቶችና ከታዋቂ የፖለቲካ መሪወች ጋር የበዓል ልዩ ዝግጅት በዩትዩብ ቻናላችን ለተመልካቾች እናደርሳለን ይጠብቁን!  ………..

ነገ በዕለተ ገና ከረፋዱ 4:00 ሰዓት ጀምሮ ከአንጋፋ አርቲስቶችና ከታዋቂ የፖለቲካ መሪወች ጋር የበዓል ልዩ ዝግጅት በዩትዩብ ቻናላችን ለተመልካቾች እናደርሳለን ይጠብቁን! ………..

ነገ በዕለተ ገና ከረፋዱ 4:00 ሰዓት ጀምሮ ከአንጋፋ አርቲስቶችና ከታዋቂ የፖለቲካ መሪወች ጋር የበዓል ልዩ ዝግጅት በዩትዩብ ቻናላችን ለተመልካቾች እናደርሳለን ይጠብቁን! ………….. አሻራ ሚዲያ……….

Source: Link to the Post

Leave a Reply