You are currently viewing አማራ ባንክ አ.ማ ለ29 የሚሆኑ የራያ ገበሬዎች በረጅም ጊዜ ብድር ትራክተሮችን ገዝቶ አስረክቧል። “ውድ የአሻራ ሚዲያ ቤተሰቦች የአሻራ ሚዲያ ቻናልን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁ…

አማራ ባንክ አ.ማ ለ29 የሚሆኑ የራያ ገበሬዎች በረጅም ጊዜ ብድር ትራክተሮችን ገዝቶ አስረክቧል። “ውድ የአሻራ ሚዲያ ቤተሰቦች የአሻራ ሚዲያ ቻናልን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁ…

አማራ ባንክ አ.ማ ለ29 የሚሆኑ የራያ ገበሬዎች በረጅም ጊዜ ብድር ትራክተሮችን ገዝቶ አስረክቧል። “ውድ የአሻራ ሚዲያ ቤተሰቦች የአሻራ ሚዲያ ቻናልን ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን ታሳዩን ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን።” ለፈጣንና አዳዲስ መረጃዎች አሻራ ሚዲያ የአይበገሬዎቹ ልሳን:-… // Youtube:- https://www.youtube.com/channel/UCPmgFzP2ZPmdGjHxXjigJaw // Facebook:- https://www.facebook.com/asharamedia24 // ቴሌግራም:- https://t.me/asharamedia24

Source: Link to the Post

Leave a Reply