You are currently viewing አሜሪካ ውስጥ የ110 ዓመት እስር የተፈረደበት አሽከርካሪ ጉዳይ ቁጣን ቀሰቀሰ – BBC News አማርኛ

አሜሪካ ውስጥ የ110 ዓመት እስር የተፈረደበት አሽከርካሪ ጉዳይ ቁጣን ቀሰቀሰ – BBC News አማርኛ

አሜሪካ ኮሎራዶ ግዛት ውስጥ አንድ የከባድ መኪና አሸከርካሪ ከሁለት ዓመት በፊት ፍሬን እምቢ ብሎት በአራት ሰዎች ላይ ለደረሰው የሞት አደጋ ጥፋተኛ ተብሎ የተላለፈበት ፍርድ ቁጣን ቀሰቀሰ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply