You are currently viewing አዲስ ምሩቅ የኬንያ ፖሊስ አባላት ያሰራጩት ቪዲዮ ቁጣን ቀሰቀሰ – BBC News አማርኛ

አዲስ ምሩቅ የኬንያ ፖሊስ አባላት ያሰራጩት ቪዲዮ ቁጣን ቀሰቀሰ – BBC News አማርኛ

አዲስ ምሩቅ የሆኑ የኬንያ ፖሊስ አባላት የሙያውን ሥነ-ምግባር ባልተከተለ መልኩ በተንቀሳቃሽ ምስል ሲዝቱ እና ሲያስፈራሩ መታየታቸው በኬንያውን ዘንድ ቁጣን ቀሰቀሰ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply