You are currently viewing “ኢትዮጵያ ያለፈቃዷ የተላለፈውን ውሳኔ አትቀበልም፤ አትተባበርም” የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር – BBC News አማርኛ

“ኢትዮጵያ ያለፈቃዷ የተላለፈውን ውሳኔ አትቀበልም፤ አትተባበርም” የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር – BBC News አማርኛ

ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ምክር ቤት በድምጽ ብልጫ የተላለፈውን ውሳኔን እንደማትቀበለው አስታወቀች።

Source: Link to the Post

Leave a Reply