You are currently viewing ኢትዮ ቴሌኮም በቅርቡ እዘረጋዋለሁ ያለው 5ጂ ኢንተርኔት ምንድነው? – BBC News አማርኛ

ኢትዮ ቴሌኮም በቅርቡ እዘረጋዋለሁ ያለው 5ጂ ኢንተርኔት ምንድነው? – BBC News አማርኛ

ኢትዮ ቴሌኮም የ4ጂ ማስፋፋቱን ሲያጠናቅቅ ወደ ለአገሪቱ የመጀመሪያው የሆነውን 5ጂ ሊያቀና መሆኑን ያሳወቀው በቅርቡ ነው። ይህን የቀጣዩ ዘመን ቴክኖሎጂ መቆጣጠር ማለት ለሚሊዮኖች የሥራ ዕድል መፍጠር እንዲሁም በቢሊዮን ዶላሮች የሚቆጠር ገቢ ማግኘት ማለት ነው። ለመሆኑ 5ጂ ኢንተርኔት ምንድን ነው?

Source: Link to the Post

Leave a Reply