You are currently viewing ኢዜማ 22 አባላት ያሉት ትይዩ ካቢኔ ማቋቋሙን ገለፀ – BBC News አማርኛ

ኢዜማ 22 አባላት ያሉት ትይዩ ካቢኔ ማቋቋሙን ገለፀ – BBC News አማርኛ

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ የመንግሥት ሥራዎችን የሚከታተሉ ትይዩ የካቢኔ አባላትን አዋቅሮ ሥራ መጀመሩን አስታወቀ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply