You are currently viewing ኦሚክሮን የሚያስከትለው ህመም ቀላል መሆኑን በደቡብ አፍሪካ የተደረገ ጥናት አመለከተ – BBC News አማርኛ

ኦሚክሮን የሚያስከትለው ህመም ቀላል መሆኑን በደቡብ አፍሪካ የተደረገ ጥናት አመለከተ – BBC News አማርኛ

በደቡብ አፍሪካ ውስጥ ኦሚክሮን በተሰኘው ልውጥ የኮቪድ ዝርያ ላይ ቀደም ብሎ የተደረገ ጥናት አዲሱ ቫይረስ ከባድ ህመም የማስከተል እድሉ ቀደም ሲል ከነበሩት የኮቪድ ዝርያዎች ያነሰ መሆኑን አመለከተ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply