You are currently viewing “ከሰው በታች አድርገው ነው የሚቆጥሩን”- ‘የሦስተኛ አገር ዜጋ’ የተባሉት ከዩክሬን የሸሹ አፍሪካውያን ተማሪዎች – BBC News አማርኛ

“ከሰው በታች አድርገው ነው የሚቆጥሩን”- ‘የሦስተኛ አገር ዜጋ’ የተባሉት ከዩክሬን የሸሹ አፍሪካውያን ተማሪዎች – BBC News አማርኛ

https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/branded_amharic/7162/live/79c33ea0-d48d-11ee-8f28-259790e80bba.jpg

የዩክሬን ጦርነት ከመጀመሩ በፊት በአገሪቱ በሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ሲማሩ የነበሩ አፍሪካውያን ከዩክሬን ለቀው ወጥተው ነበር። የተወሰኑት በሌሎች የአውሮፓ አገራት ተጠልለው የሚገኙ ሲሆን፣ ሌሎቹ ግን የለፉበትን ትምህርታቸውን ለማጠናቀቅ ወደ ዩክሬን ተመልሰዋል። ሁሉም በያሉበት ችግር ላይ እንደሆኑ ይናገራሉ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply