You are currently viewing ከአዲስ አበባ ኮምቦልቻ ተቋርጦ የነበረው በረራ ሊጀመር ነው – BBC News አማርኛ

ከአዲስ አበባ ኮምቦልቻ ተቋርጦ የነበረው በረራ ሊጀመር ነው – BBC News አማርኛ

ከአዲስ አበባ -ኮምቦልቻ/ደሴ ተቋርጦ የነበረው በረራ ከታህሳስ 27፣ 2014 ዓ.ም ሊጀመር መሆኑን አየር መንገዱ አስታውቋል ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply